În comuna Pericei, este prezentă depopularea spațiului rural, inclusiv în satele componente. Conform Recensământului Populației realizat în anul 2002, în comună s-au raportat un total de 4002 persoane. Ultimul recensământ, efectuat în anul 2011, a indicat un total de 3768 persoane. Prin comparația dintre cele două, se poate observa că populația comunei Pericei a traversat o ușoară scădere.

Comuna Pericei are în componența sa următoarele sate: satul Pericei, Periceiul-Mic, Bădăcin și Sici. Conform recensământului efectuat în anul 2002, respectiv anul 2011, repartiția populației pe satele componente ale comunei Pericei este următoarea:

Scăderea numărului populației rurale între Recensământul din anul 2002, respectiv cel din 2011 poate fi cauzat de către fenomenul de migrare a populației din zonele rurale, către cele urbane sau chiar în afara țării.
La nivelul populației rurale, au fost înregistrate schimbări evidențiate prin evoluția negativă a principalilor indicatori demografici, generând un dezechilibru demografic care se exprimă prin îmbătrânirea populației, scăderea ratei natalității, ratei fertilității și prin creșterea mortalității, generând ca efect negativ principal depopularea zonei rurale. Alte cauze care mai pot provoca declinul demografic: veniturile mici ale fermierilor/ lucrătorilor în agricultură comparativ cu celelalte sectoare de activitate, ceea ce are ca rezultat final abandonarea activităților agricole pentru alte activități din mediul urban, absența oportunităților de dezvoltare, infrastructura de bază slab dezvoltată, servicii publice deficitare și căsătoria cu persoane din alt mediu de proveniență decât cel de loc.
Ultimul recensământ al populației a fost efectuat în anul 2011. Conform Institutului Național de Statistică care furnizează periodic date pe care le avem puse la dispoziție actualizate în fiecare an. Raportându-ne la media județului Sălaj, populația după domiciliu în intervalul 2010-2020 se prezintă astfel:

Prin datele prezentate în graficul de mai sus, se poate observa scăderea numărului de persoane domiciliate în ultimii 10 ani la nivelul Județului Sălaj, comparativ cu populația din comuna Pericei care prezintă până în anul 2017 fluctuații de la an la an. Începând cu anul 2017, la nivelul comunei se înregistrează scăderi privind numărul persoanelor domiciliate. În anul 2010, populația din Comuna Pericei număra 3.852 persoane, pe când în anul 2020 acest număr a scăzut, ajungând la 3.758 reprezentând o diferență de 94 persoane, adică un procent de 2,44%.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Strategia de Dezvoltare Locală de aici.

Sari la conținut