Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

 1. Amenajare/modernizare și reabilitare spații de recreere: parcuri de joacă, teren de sport/fotbal, sală de sport
 2. Amenajarea și modernizarea peisagistică a spațiilor de recreere prin respectarea peisajului rural
 3. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din comuna Pericei
 4. Înființarea/extinderea rețelei de gaze naturale din comuna Pericei
 5. Dezvoltarea serviciilor educaționale de la nivelul comunei Pericei, prin înființarea unui creșe
 6. Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
 7. Reabilitarea podurilor și podețelor de pe raza comunei Pericei
 8. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Pericei
 9. Îmbunătățirea accesibilității comunei prin realizarea de alei pietonale și trotuare
 10.  Dezvoltarea infrastructurii de acces forestier la nivelul comunei Pericei
 11.  Îmbunătățirea calității mediului prin creșterea suprafețelor împădurite
 12.  Construirea de locuințe sociale pentru tineri și familii nevoiașe
 13.  Digitalizarea serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții SMART
 14.  Creșterea participării elevilor la activitățile educaționale derulate, prin realizarea de programe tip „Școală după școală”
 15.  Acțiuni privind sprijinirea activității economice a producătorilor de la nivelul comunei Pericei
 16.  Promovarea resurselor și valorificare produselor locale, specifice comunei Pericei
 17.  Programe de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Pericei
 18.  Programe de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Pericei
 19.  Programe de combatere a abandonului școlar de la nivelul comunei Pericei
 20.  Înscrierea în registrul de carte funciară a imobilelor și suprafețelor extravilane și intravilane aferente din comuna Pericei
 21.  Creșterea eficienței acțiunilor de întreținere a comunei Pericei și a capacității de răspuns în caz de urgență prin achiziționarea de utilaje
 22.  Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie electrică și încurajarea utilizării energiei alternative
 23.  Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de agrement prin înființarea de piste pentru biciclete

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pagina de „Portofoliul Proiecte” din Strategia de Dezvoltare Locală, accesând link-ul de aici.

Sari la conținut